Historie

Gjessø Forsamlingshus er en helt enestående bygning, og i kraft af husets alder, arkitektur, byggematerialerne af marksten, husets opførelse på frivillig basis, og husets anvendelse til utallige formål gennem de 141 år huset har eksisteret.
På grund af den helt utrolige gode opbakning fra Gjessø og omegnens beboere gennem alle årene, har byen nu et forsamlingshus, der er kendt viden omkring og som er værd at kæmpe for og bevare for kommende generationer.

Starten på huset fandt sted i 1874 opført på frivillig basis, og selve indvielsen af huset fandt sted i sommeren 1875. I en avisartikel fra 1875, som er den ældst kendte omtale af huset, kunne man læse, at det var et gudshus og ikke et beboelseshus, da huset netop var opført med kirkevinduer.

I den første forhandlingsprotokol står der, at huset skulle bruges til: "..det levende ord og idræt, leg og kønne danse". Dette er stadig en del af det forsamlingshuset gerne vil stå for.

I 1879 får 12 af egnens mænd medejendomsret til huset.
I 1899 overdrog disse 12 mænd huset til en forening der ved sin bestyrelse fik skøde på ejendommen.

I 1921 blev huset udvidet og samtidig restaureret, og det blev besluttet, at det skulle stå som et æresminde for de mennesker som byggede det, og så længe der er folk på egnen der vil holde formål og huset i ære.
I 1923 får huset indlagt vand.
I 1924 fås endeligt skøde på grunden. Dette skøde er stadig at finde i blandt huset papirer.
I 1927 får huset elektricitet lagt ind.
I 1934 var lejen for forsamlingshuset til bal: 15,00 kr.
I 1942 bliver huset atter renoveret.
I 1946 bliver den første og eneste vært som huset har haft ansat. Dette forhold varede dog kun nogle få år.
I 1962 bliver huset renoveret ved en stor frivillig indsats.
I 1963 bliver det for huset gældende spiritusforbud ophævet.
I 1970 bliver den gamle kakkelovn udskiftet med centralvarme.
18 maj 1974 fejres husets 100 års fødselsdag. (det var lige tidligt nok)
I 1981 bliver tag og gulve fornyet.

I sommeren 1995 bliver den foreløbig sidste udvidelse af huset sat i gang, og d. 6 Oktober 1995 er udvidelsen færdig. Prisen var sat til ca. 450.000 kr. og på byggekontoen var der kun 205.000 kr. Men igen takket være en stor frivillig indsats, blev byggeriet gennemført uden at der blev stiftet gæld.I 2014 bliver taget udskiftet. Gennem de senere år er der blevet sparet nogle penge op, så langt størstedelen kan finansieres med egne midler.
Se billeder fra udskiftninger her.

I dag står huset som et forsamlingshus der flittigt er i brug, og har stadig stor opbakning fra byens og oplandets beboere, samt den frivillige medlemsskare som p.t. udgør ca. 150 husstande.
Huset drives i dag af en bestyrelse på 5 medlemmer.